Projecten

ScienceLynk B.V. initieert en neemt deel aan ontwikkelprojecten van innovatieve producten. De (commerciële) toepassingen van deze producten zijn velerlei.

Een voorwaarde voor uitvoering van of deelname aan productinnovatie en –ontwikkeling is steeds een wetenschappelijk onderbouwd concept. Uitgaande van deze concepten biedt ScienceLynk B.V. ook projecten aan voor multidisciplinaire samenwerking en is in staat om op dit terrein te bemiddelen.
Samenwerken met andere bedrijven en kennisinstellingen is mogelijk “van begin tot eind”

Idee
Concept

Proof of Principle

Functiemodel

Product

Customer Services

Het zoeken, vinden en selecteren van de juiste partner(s) is voor ScienceLynk B.V. een uitdaging op zich. Samenwerken in ontwikkeltrajecten kan gebeuren volgens verschillende business modellen. Gezamenlijk aanpakken en renderen, is hierbij het voornaamste devies.

ScienceLynk B.V. werkt voortdurend en intensief aan zijn (internationaal) netwerk.